English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Brandt

 
Các sản phẩm được với những công thức đặc biệt của Brandt đã và đang phục vụ cho thị trường cỏ sân gôn, cỏ chuyên nghiệp, các vườn ươm và cây cảnh quan trong hơn 25 năm qua với các sản phẩm dinh dưỡng bón lá chất lượng hàng đầu, phân bón hữu cơ và các hóa chất đặc biệt.

 

Brandt sản xuất nhiều dòng sản phẩm. Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời nhấn vào các tên dưới đây.

Phân bón dạng lỏng – Manniplex® Total Turf, Folical (ManniPlex Ca)

Phân bón Hữu cơ – Noculate, Seaweed Max

Chất điều chỉnh pH & Chất Cải tạo đất – Indicate 5, Eclipse    

Các hóa chất đặc biệt – Foamy, Blue Lagoon, Neutralize Tank Cleaner, Chất phá bọt DEFOAMER, and Drift-Free     

Thuốc BVTV – Chất làm sạch nước Aqua Bio-Trol (ABT), thuốc trừ rêu – nấm Consan Turf

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2019, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối