English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Chất kiểm soát độ ẩm/ chất hoạ

 

Revolution, Dispatch, Aqueduct, Primer Select & Advantage Pellets từ Aquatrols

Là công ty hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất chất hoạt tính bề mặt, Công nghệ của Aquatrols tạo cho bề mặt cỏ ổn định hơn, qua việc phân bổ độ ẩm, dinh dưỡng và thuốc BVTV đồng đều. Mỗi sản phẩm của Aquatrols có những đặc tính riêng biệt nhằm giảm khả năng khước từ nước của đất, đồng thời tăng cường khả năng thấm nước và tối đa hóa sự tương tác giữa đất – nước – và cây.

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2019, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối