English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

PBI/Gordon

 

Là một công ty do chính các nhân viên làm chủ, PBI/Gordon là nhà sản xuất, nhà cung cấp cho các sản phẩm phục vụ ngành cây xanh trên toàn thế giới. PBI được nổi tiếng nhất về các sản phẩm dinh dưỡng cải tiến bao gồm Ferromec sắt dạng lỏng và phân bón bổ sung hữu cơ tập trung Bov-a-Mura, cùng dòng sản phẩm Trimec với các loại thuốc trừ cỏ.

 

Nhấn vào đây để có biết thêm chi tiết.

Phân bón dạng lỏng – FeRROMEC® Liquid Iron

Phân bón hữu cơ – Bov-a-Mura®

Thuốc trừ cỏ – Super Trimec, Trimec Southern (Chỉ bán ở Việt Nam)

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2024, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối