English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Phân bón dạng lỏng

Outfield Specialty Agronomy                        

The Outfield Specialty Agronomy line features specialty products carefully selected for our markets from several of the world’s premier manufacturers.  These fertilizers, surfactants, dyes, and related products are all produced in factories that focus on specialty chemistry.  Witgang brings them together under one brand, so our customers can be confident of receiving quality products that create quality results.

 

Các sản phẩm của Growth Products – NPK với N dạng lỏng tan chậm từ MU, K-Cacbonat và vi lượng  

Các loại phân bón dạng lỏng chất lượng thế giới được sản xuất bởi Growth Products bao gồm 18-3-6 Pro-Formance Ultra, 15-2-15 Pro-Balance, 7-2-21 K-Builder, 0-0-25 Liquid Potassium Solution, Green Speed Silicon 0-2-5, 7-0-3 Cal Mag Max, và rất nhiều sản phẩm chiết xuất vi lượng khác. 

 

Ferromec Liquid Iron, từ PBI/Gordon

FeRROMEC được thiết kế để tăng cường màu xanh cho cỏ, cây cảnh quan. FeRROMEC là công thức độc quyền có chứa các hoạt tính vận chuyển sắt tới cây trồng nhanh và có hiệu quả, với cấu trúc phân tử ổn định ở dạng dung dịch có thể dễ dàng bẻ gãy sau khi cây trồng thấm hút.

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2024, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối