English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Xét nghiệm Đất, Nước & Kích cỡ hạt

 

Bước đầu tiên để xác định hướng đi đúng là biết được mình đang ở đâu. Phần chính để tạo cho cỏ khỏe và thành công là quản lý các điều kiện về vật lý và hóa chất trong đất và nước.  Witgang cung cấp các thông tin khoa học mà các nhà chăm sóc cỏ cần để trở nên thành công trong các điều kiện đặc biệt.

 

Xét nghiệm Đất & Nước tại phòng Thí nghiệm Harris Labs

Witgang đưa ra các xét nghiệm đất và nước chất lượng quốc tế qua phòng thí nghiệm Harris Labs, một phòng xét nghiệm đất và nông học độc lập ở Nebraska, trung Mỹ. Các báo cáo từ  Harris Labs sẽ được hoàn thành thẳng thắn, nhanh chóng, rẻ và dễ hiểu với kết quả nhanh.

1. Xét nghiệm toàn phần cho đất:

Chỉ ra mức độ P, K, Mg, Ca, S, Zn, Mn, Fe, Cu, H+, Na+, CEC, pH, Buffer pH (chỉ số vôi bón vào đất axit để có được độ pH mong muốn), cùng các muối hòa tan, với những đề xuất về phân bón và chất cải tạo đất

2. Phân tích nước:   (cần 100ml mẫu nước)

Thể hiện mức độ phù hợp của nước tưới, bao gồm độ pH, độ cứng, Bicacbonat, Cacbonat, tính dẫn điện, tổng lượng muối hòa tan, tác động từ việc tiếp xúc rễ với kiềm, clorua và Bo; tác động từ việc tiếp xúc lá tới kiềm và clorua; tác động lên cấu trúc đất do tỷ lệ hấp thụ kiềm (điều chỉnh), tính dẫn điện và tổng lượng muối hòa tan, tất cả cùng mức độ phù hợp của nước tưới; thêm nữa là phân tích dinh dưỡng cho thấy mức độ N, P, K, Mg, Ca, S, Mn, Fe, và B, cùng mức độ các ion dương  K+, Na+, Ca++, và Mg++, cũng như các ion âm Cl-, SO4-, HCO3-, CO3--, PO4---, và NO3-

 

Xét nghiệm tính chất Vật lý tại Phòng thí nghiệm Turf Diagnostics and Design

Witgang đồng thời phối hợp với phòng Thí nghiệm Turf Diagnostics and Design ở Kansas, Trung Mỹ, để cung cấp các xét nghiệm kích cỡ hạt theo đó đưa ra đề xuất thích hợp theo yêu cầu của công tác xây dựng, cải tạo và bảo dưỡng tiếp theo. Các xét nghiệm đó bao gồm phân tích kích cỡ hạt, độ thấm nước, độ thoát nước, xét nghiệm cát bunker và cát topdress, phân tích thành phần hữu cơ, đồng thời tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn của USGC

 

Vâng, chúng tôi có thể thực hiện các xét nghiệm đất cho Trung Quốc và Việt Nam, và các mẫu đất và nước sẽ được chuyển đi một cách hợp pháp từ Trung Quốc và Việt Nam sang Mỹ, và không, chi phí xét nghiệm không đắt. Khi bạn cần, xin hãy yêu cầu chúng tôi gửi “thông tin mẫu đất xét nghiệm” bao gồm túi đựng mẫu đất, bản thông tin cùng label đặc biệt để gửi mẫu đi xét nghiệm. 


 
 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2024, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối