English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
Phân bón dạng hạt  |  Gói vi lượng  |  Phân bón hữu cơ  |  Phân bón có thể phun tưới  |  Canxi cải tạo đất  |  Kali cải tạo đất  | 

Phân bón hữu cơ

 
Các sản phẩm hữu cơ Turf King – dinh dưỡng đều trong các hạt – Mỗi công thức đều có cả hạt cho green và Fairway

Được tạo ra từ lượng thực phẩm thừa đã được chế biến, pha trộn, giàu mùn, không chứa rác thải con người, không chứa kim loại nặng, cũng như các mầm sâu, bệnh, hay cỏ dại; đặc biệt không có mùi!

1. Phân bón hữu cơ Turf King 5-2-5: 10% máu, 10% xương từ thức ăn, 5% Axit humic, 2.0% Fe, 2.0% Mn, cộng các hạt vi lượng hữu cơ khác.
2. Phân bón hữu cơ Turf King 4-2-8 hàm lượng K cao, 10% máu, 10% xương từ thức ăn, 5% Axit humic, 2.0% Fe, 2.0% Mn, cộng các hạt vi lượng hữu cơ khác.


Có thể sản xuất một số công thức theo đơn đặt hàng


 

Phân bón có thể phun tưới

 

Lý tưởng cho rất nhiều mục đích, sử dụng với hiệu quả kinh tế cao cho tất cả các loại cỏ

Turf King 23-4-23 có thể phun tưới, 2.0 Mg, 0.2Fe, 0.4Mn, 1.8S (Fe&Mn từ chiết xuất EDTA)


Có thể sản xuất một số công thức theo đơn đặt hàng


 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2021, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối