English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Phân bón dạng lỏng

 

Các sản phẩm của Growth Products – NPK với N dạng lỏng tan chậm từ MU, K-Cacbonat và vi lượng  

Các loại phân bón dạng lỏng chất lượng thế giới được sản xuất bởi Growth Products bao gồm 18-3-6 Pro-Formance Ultra, 15-2-15 Pro-Balance, 7-2-21 K-Builder, 0-0-25 Liquid Potassium Solution, Green Speed Silicon 0-2-5, 7-0-3 Cal Mag Max, và rất nhiều sản phẩm chiết xuất vi lượng khác. 

 

Phân bón vi lượng ManniPlex Total Turf, từ Brandt

Manni-Plex Total Turf là gói vi lượng duy nhất, hiệu quả ngoài mong đợi giúp tăng cường khả năng hấp thụ Fe, Mn, Mg và Zc qua lá, vận chuyển dinh dưỡng tới cỏ một cách có hiệu quả hơn các loại phân bón khác. 

 

Ferromec Liquid Iron, từ PBI/Gordon

FeRROMEC được thiết kế để tăng cường màu xanh cho cỏ, cây cảnh quan. FeRROMEC là công thức độc quyền có chứa các hoạt tính vận chuyển sắt tới cây trồng nhanh và có hiệu quả, với cấu trúc phân tử ổn định ở dạng dung dịch có thể dễ dàng bẻ gãy sau khi cây trồng thấm hút.

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2019, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối