English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Phân bón hạt

 

Turf King sản xuất tại Trung Quốc, gồm các sản phẩm NPK, Hữu cơ & Vi lượng

Các sản phẩm phân bón Turf King bao gồm phân bón N tan chậm (MU) và K tan chậm (EXPO), phân bón dạng dung dịch có thể phun và tưới, phân bón hữu cơ và vi lượng cũng như các sản phẩm cải tạo đất như Dolomite, Gypsum, Kali Sunphat (SOP), SulPoMag và K-Cal.

 

The Andersons – phân bón Dinh dưỡng và Mùn phân chia theo hạt 

NutriDG and Humic DG Dispersing Fertilizers

Là các loại phân bón hạt công nghệ tiên tiến nhất trong ngành gôn. Mỗi hạt phân bón NutriDG và HumicDG khi gặp nước được chia nhỏ ra thành hàng nghìn các hạt nhỏ, đưa dinh dưỡng thẳng tới vùng rễ theo đó đem lại lợi ích tức thì cho cây trồng và đất. 

 

Phân bón Lebanon Turf NX-PRO®

là dòng phân bón cải tiến với rất nhiều nguồn phân bón với mức độ tan được kiểm soát. Cho dù bạn có chọn Meth-Ex® 40 với N tan chậm từ Metylen Ure hiệu quả cao MESA® với N cho màu sắc tuyệt vời hay EXPO® với những đặc tính K tan chậm, thì kết quả là bận vẫn có cỏ khỏe hơn và chất lượng tốt hơn.

 

Các sản phẩm phân bón của Loveland – dòng “Signature” NPK với BCMU

Bạn có thể tìm thấy BCMU (Balanced Chain Methylene Urea) trong các sản phẩm phân bón của Loveland dòng phân bón tan chậm “Signature”. BCMU cung cấp dinh dưỡng ổn định, cho cỏ chất lượng đáng tin cậy làm hài lòng khách hàng từ năm này qua năm khác. Các sản phẩm phân bón Signature với BCMU đảm bảo chat lượng cỏ tuyệt vời bằng việc phân bổ đồng đều lượng N tan chậm tới 10-16 tuần cộng với P, K và các vi lượng khác chuyên cho cỏ theo đó đem lại bề mặt cỏ cùng khả năng chơi tốt nhất.

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2024, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối