English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 

Từ chối

Thông tin trong trang web này được cung cấp bới Witgang Far East Ltd và/hoặc nhà phân phối và đại diện nhà sản xuất chỉ nhằm mục đích xúc tiến thương mại, và không nên dùng nó như một hướng dẫn để phục vụ công tác quản lý và bảo dưỡng cỏ chuyên nghiệp. Các điều kiện của cỏ dựa trên rất nhiều yếu tố, theo đó, tùy điều kiện thực tế của cỏ mà các chuyên gia về cỏ sẽ đưa ra đề xuất/ lời khuyên thích hợp.

Trong khi Witgang Far East Ltd và các đại diện của mình cố gắng giữ cho các thông tin trong trang web này được cập nhật, chúng tôi không cam kết hay đảm bảo về tính chính xác, thích hợp hay thời điểm thông tin này được đưa ra.

Witgang Far East Ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay hư hại nào gây ra do việc sử dụng thông tin cung cấp trong trang web này.

Witgang Far East Ltd không chứng thực và không chịu trahcs nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối đến hoặc từ trang web này.

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2024, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối