English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
Primo MAXX  |  Barricade 65WG  |  Heritage  |  Banner MAXX  |  Plentrix  |  Monument  |  Meridian  |  Subdue MAXX  |  Daconil WeatherStik  | 

Subdue MAXX

 

Subdue MAXX Thuốc trừ nấm lưu dẫn qua rễ

Hoạt chất:  Mefenoxam
Loại:           Emulsion concentrate                                        
Đóng gói:  12x1 L bình/ Kiện

 

Đặc điểm:

  • Hoạt chất của SUBDUE MAXX® là Mefenoxam, là thuốc trừ nấm nhóm phenylamide can thiệp có chọn lọc vào sự tổng hợp protein của rất nhiều loại nấm đồng thời ngăn chặn tất cả các giai đoạn sinh trưởng của nấm trừ mầm bào tử
  • SUBDUE MAXX® là thuốc trừ nấm hàng đầu trong trị bệnh Pythium (oomycete), đồng thời giúp trị một loạt các bệnh về rễ, thân và ngọn cho cỏ
  • SUBDUE MAXX® đồng thời mang lại lợi ích cho các nhà chăm sóc cỏ công thức MAXX® của Syngenta, bao gồm việc dễ pha, đến với cây trồng hoàn toàn và hiệu quả, ít mùi, trong suốt, đồng thời tăng cường độ an toàn cho cỏ
  • SUBDUE MAXX® nhanh chóng ngấm vào lá, ngọn và rễ cây, đồng thời còn có cơ chế nội hấp lên ngọn, có nghĩa là thuốc chỉ di chuyển hướng lên trên cây trồng.

File Download

MSDS Label

 

Daconil WeatherStik

 

Daconil WeatherStik Thuốc trừ nấm Trên diện rộng

Hoạt chất:  Chlorothalonil 720 gram/lít

Loại:            Suspension concentrate

Đóng gói:   2x10 L bình/ Kiện

 

Đặc điểm:

  • Hoạt chất của DACONIL WEATHERSTIK® là Chlorothalonil, thuốc trừ nấm cơ chế tiếp xúc hoạt động bằng cách ức chế enzyme chính sản xuất đường, cắt nguồn cung cấp năng lượng cho nấm.
  • DACONIL WEATHERSTIK® là thuốc trừ nấm hàng đầu trong trị bênh Dollar Spot, đồng thời còn trị trên diện rộng chống lại các bệnh Brown patch, leaf spot, gray leaf spot, sping dead spot và nhiều bệnh trên cỏ khác
  • DACONIL WEATHERSTIK® đồng thời mang lại lợi ích cho các nhà chăm sóc cỏ công thức WEATHERSTIK® của Syngenta, giúp trị bênh hoàn toàn và tốt hơn, cho cỏ ngấm thuốc ổn định qua lá, ngoài ra còn dễ pha, ít mùi, trong suốt, đồng thời tăng cường độ an toàn cho cỏ
  • DACONIL WEATHERSTIK® hoạt động trên diện rộng và là thuốc trị bệnh tuyệt vời khi sử dụng theo tỷ lệ đề xuất ở label sản phẩm. Với tính năng hoạt động trên diện rộng cùng hiệu quả trị bệnh, DACONIL WEATHERSTIK® được đề xuất sử dụng trong các Chương Trình phối hợp quản lý bệnh (IPM), bao gồm cả các hoạt động chăm sóc vật lý (culture practice), tìm kiếm và phát hiện bệnh, cùng các hệ thống dự báo bệnh nhằm giảm thiểu việc phun thuốc BVTV không cần thiết.

 

Tỷ lệ sử dụng đề xuất cho Daconil WeatherStik:

Các loại bệnh Tỷ lệ phun Khoảng cách giữa các lần phun
Dollar spot, Brown patch, Leaf spot/Gray leaf spot (helminthosporium), Spring dead spot, Fusarium patch, Melting out, Algae 130-175ml/100m2
(13-17.5 litres/ha)
14 ngày, cho hầu hết các bệnh

Để có thêm chi tiết hướng dẫn phun và cách chống trước khi bệnh xảy ra, xin xem Label sản phẩm.


File Download

MSDS Label

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2022, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối