English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
Primo MAXX  |  Barricade 65WG  |  Heritage  |  Banner MAXX  |  Plentrix  |  Monument  |  Meridian  |  Subdue MAXX  |  Daconil WeatherStik  | 

Banner MAXX

 
Banner MAXX Thuốc trừ nấm Trên diện rộng

Hoạt chất:  Propiconazole 14.3%

Loại:           Microemulsion concentrate  

Đóng gói:  4x5 L bình/ Kiện

Đặc điểm:

  • Hoạt chất của BANNER MAXX® là Propiconazole, thuốc trừ nấm cơ chế nội hấp ngăn chặn sự hình thành ergosterol, một loại xteoit cần thiết cho sự hình thành và phát triển nấm
  • BANNER MAXX® là thuốc trừ nấm hàng đầu trong phòng bênh Dollar Spot, đồng thời còn giúp bảo vệ trên diện rộng chống lại các bệnh Brown patch, leaf spot, gray leaf spot, sping dead spot và nhiều bệnh trên cỏ khác
  • BANNER MAXX® đồng thời mang lại lợi ích cho các nhà chăm sóc cỏ công thức MAXX® của Syngenta, bao gồm việc dễ pha, đến với cây trồng hoàn toàn và hiệu quả, ít mùi, trong suốt, đồng thời tăng cường độ an toàn cho cỏ
  • BANNER MAXX® nhanh chóng ngấm vào các bộ phận tiêu hóa của cây, gần như trong vòng 1 giờ sau khi phun thuốc và vận chuyển thẳng tới xylem.


Tỷ lệ sử dụng đề xuất cho Banner MAXX:                                                                        

Các loại bện Tỷ lệ phun Khoảng cách giữa các lần phun
Dollar spot, Brown patch, Leaf spot/Gray leaf spot (helminthosporium), Spring dead spot, Bermudagrass decline, Take-all patch, Melting out, Summer patch, Zoysia patch, Large patch 50-100ml/100m2
(5-10 lít/ha)
Dùng tỷ lệ thấp để phòng bệnh
14-28 ngày, cho hầu hết các bệnh


Để có thêm chi tiết hướng dẫn phun và cách chống kháng thuốc, xin xem Label sản phẩm.


File Download

MSDS Label

 

Plentrix

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2022, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối