English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
18-3-6 Pro-Formance Ultra with slow-release N  |  Pro-Balance 15-2-15 with slow-release N  |  7-2-21 K-Builder  |  0-0-25 Liquid Potassium Carbonate  |  Green Speed Silicate 0-2-5  |  pH Reducer Citric Acid  |  Essential® Plus 1-0-1  |  Companion  |  TKO Phosphite  | 

18-3-6 Pro-Formance Ultra with slow-release N

 
Phân bón lá cao cấp với chất Kích thích sinh trưởng Hữu cơ

Một công thức hoàn hảo trong bình, Pro-Formance Ultra được thiết kế đặc biệt cho các khu vực nhu cầu bảo dưỡng cao, với N lỏng tan chậm, Kali Cacbonat cùng 6 loại dinh dưỡng sinh trưởng khác. Pro-Formance Ultra còn chứa rất nhiều chất kích thích sinh trưởng hữu cơ nhằm tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua lá cùng các nguồn dinh dưỡng hữu cơ cho các loại vi khuẩn có lợi giúp cải thiện các điều kiện cho đất.

  • 60% N tan chậm từ MU
  • 100% K từ Kali Cacbonat, luôn luôn ở dạng có sẵn để lá và rễ cây có thể hấp thụ tức thì
  • Chiết xuất Fe, Mg, Mn và Zn cho gói dinh dưỡng bổ sung hoàn hảo
  • Axit Humic từ khoáng chất Leonardite có đặc tính kích thích sinh học được sắp xếp có tổ chức, giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, đồng thời cải tạo cấu trúc đất và lấy lại lượng mùn cho đất
  • L-amino Axit tăng cường khả năng quang hợp, kích thích khả năng trao đổi chất của cây, tăng cường bộ rễ, chống lại stress, kích thích cho cây sinh trưởng khỏe mạnh mà không bị phát triển không đồng đều, đồng thời răng cường khả năng trao đổi ion dương CEC của đất
  • Kelp (tảo biển), chất hoạt tính tự nhiên Yucca và đạm đậu nành thủy phân hoạt động tốt với axit humic và L-amino Axit giúp tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua lá, qua đất và tăng cường sinh trưởng cho cây cũng như duy trì sức khỏe nói chung cho cây
  • Tồn tại lâu trên lá cỏ trên mọi điều kiện thời tiết

Phân tích thành phần hàm lượng :

N ……………....... 18%            
      trong đó, trong đó lượng N tan chậm – hòa tan trong nước là ……… 10.8%
P2O5 .....………… 3%            
K2O …......………. 6%                
Ca ………….....… 0.05%            
Fe* ….......………. 0.5%            
Mn* …........…...… 0.05%            
Mg* …........……... 0.05%            
Zn* …......……...... 0.05%            

*Fe, Mn, Mg, Zn từ chiết xuất EDTA

Ngoài ra còn chứa:
2%       Axit Humic (từ Leonardite)
2%       các L-Amino Axit cần thiết
3%       Chiết xuất Kelp (tảo biển)
0.1%    Chiết xuất chất hoạt tính tự nhiên Yucca Shidigera
5%       Đạm thủy phân (từ đậu nành)
0.15%  Đường đơn + hỗn hợp

Tỷ lệ bón:
Cỏ đới lạnh :            190ml/ 100m2, bón hàng tuần
Cỏ đới nóng:            255ml/ 100m2, bón hàng tuần

Khuấy hoặc trộn đều trước khi sử dụng. Tránh để đóng băng. 


File Download

MSDS Label

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2022, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối