English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
18-3-6 Pro-Formance Ultra with slow-release N  |  Pro-Balance 15-2-15 with slow-release N  |  7-2-21 K-Builder  |  0-0-25 Liquid Potassium Carbonate  |  Green Speed Silicate 0-2-5  |  pH Reducer Citric Acid  |  Essential® Plus 1-0-1  |  Companion  |  TKO Phosphite  | 

Pro-Balance 15-2-15 with slow-release N

 

Pro-Balance 15-2-15, 50% MU + Vi lượng

Pro-Balance 15-2-15 mang lại cho những người bảo dưỡng cỏ sự cân bằng lý tưởng cho tất cả các loại cỏ, cho sự linh hoạt tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm, từ một chương trình bón thường xuyên cho tới việc thỉnh thoảng bón để bổ sung dinh dưỡng. 50% N dạng lỏng tan chậm trong Pro-Balance sẽ đảm bảo cỏ không bị phát triển không đều.

Đặc điểm:

  • 50% N tan chậm từ MU
  • 100% K từ Kali Cacbonat, luôn luôn ở dạng có sẵn để lá và rễ cây có thể hấp thụ tức thì
  • Tỷ lệ N-K cân bằng cho cỏ hấp thụ qua cả lá và rễ
  • Chiết xuất Fe, Mn, Zn và Cu cho gói dinh dưỡng hoàn hảo với các nguyên tố vi lượng cốt yếu
  • Dạng dung dịch trong, nên không cần phải pha hoặc khuấy
  • Có chất vùng đệm chất lượng cao nên có thể pha với các loại phân/ thuốc có tính kiềm hoặc axit.

Phân tích thành phần hàm lượng:
N …...……………… 15%
     trong đó, trong đó lượng N tan chậm – hòa tan trong nước là 7.5%
P2O…...….………. 2%
K2O …....……..…... 15%
Fe* …........….…….. 0.5%
Mn* ………….......... 0.05%
Zn* ….....……….…. 0.05%
Cu* ….....……….…. 0.05%
*Fe, Mn, Zn, u từ chiết xuất EDTA


Tỷ lệ bón cho cả cỏ đới nóng và đới lạnh:
Greens & Tees : 225-325ml/100m2, cách 7-14 ngày
Fairways : 610-800ml/100m2, bón hàng tháng

Có chất vùng đệm chất lượng cao nên có thể pha với các loại phân/ thuốc có tính kiềm hoặc axit. Pha loãng Pro-Balance với nước trước khi pha với các loại dinh dưỡng hoặc thuốc BVTV khác.


File Download

MSDS Label

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2022, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối