English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
BOLSTER chất kích thích ra rễ sinh học  |  4-6-4, Hoàn toàn hữu cơ tự nhiên, 80% N hữu cơ tan  |  5-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ tự nhiên, 70% N hữu c  |  Sustane + Nutralene 10-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ  |  Sustane + UMAXX 7-2-20 Fairway-Cơ bản là hữu cơ tự  |  Bio Grounds Keeper 7500  | 

4-6-4, Hoàn toàn hữu cơ tự nhiên, 80% N hữu cơ tan

 

Có trong danh sách OMRITM*, được phép sử dụng cho các ngành nông nghiệp thực phẩm hữu cơ được cấp phép và ngành sợi.

Dùng cho Green và Fairway

Phân bón tan chậm dùng cho tất cả các mục đích, cho cỏ mới trồng, khi rắc hạt trùm, cho cây cảnh quan. Cho giai đoạn mới trồng phát triển nhanh nhất. Cho cỏ sân gôn, cỏ sân thể thao, cỏ sân vườn và cảnh quan.


Phân tích thành phần hàm lượng

Tổng N ………………    4.0%
  trong đó N không hòa tan trong nước (WIN): 3.2%
P2O………………...    6.0%
K2O ………………….    4.0%
Ca ……………………    4.0%
Mg ……………..…….    0.8%
S ……………………..    1.0%
Mn ..………………….    0.05%
Zn .……………………   0.04%


Tỷ lệ bón đề xuất:
125g/m2 (12.5kg/100m2)


*”OMRI” là Viện Nghiên Cứu Các vật liệu hữu cơ (OMRI), cơ quan có thẩm quyền đầu tiên của USA trong ngành sản xuất hữu cơ.


File Download

MSDS Label

 

5-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ tự nhiên, 70% N hữu c

 
Dùng cho Green và Fairway

Công thức K cao giúp cỏ tăng cường khả năng kháng bệnh và chịu mật độ đi lại cao. Lý tưởng cho bón vào mùa hè, thu và khi đục rút lõi (core aerification).

Phân tích thành phần hàm lượng
Tổng N ………………    5.0%
  trong đó N không hòa tan trong nước (WIN): 3.5%
P2O…………………    2.0%
K2O .………………....    10.0%
Ca ……………………    1.0%
S …………………......    4.0%
Fe ……………….……    2.0%

 

Tỷ lệ bón đề xuất:
Tees và Greens : 100g/m2 (10kg/100m2), cách 30-45 ngày
Fairways : 75g/m2 (7.5kg/ 100m2), bón 2-3 lần/ mùa


File Download

MSDS Label

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2021, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối