English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
BOLSTER chất kích thích ra rễ sinh học  |  4-6-4, Hoàn toàn hữu cơ tự nhiên, 80% N hữu cơ tan  |  5-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ tự nhiên, 70% N hữu c  |  Sustane + Nutralene 10-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ  |  Sustane + UMAXX 7-2-20 Fairway-Cơ bản là hữu cơ tự  |  Bio Grounds Keeper 7500  | 

Sustane + Nutralene 10-2-10 + Fe Cơ bản là hữu cơ

 

Dùng cho Green 

Các hạt chứa dinh dưỡng đều trong mỗi hạt, dùng cho greens, tees và fairway cắt ngắn. Tan chậm từ 8-12 tuần

Phân tích thành phần hàm lượng
Tổng N ………………................... 10.0%
    trong đó N không hòa tan trong nước (WIN): 4.7%
N hòa tan – tan chậm trong nước: 3.4%
P2O5 ............................................. 2.0%
K2O ....................……………….... 10.0%
Ca ..................……………………. 1.0%
S …......................………………… 5.0%
Fe …...................…………………. 2.0%


Tỷ lệ bón đề xuất:
Cỏ đới lạnh (Greens và Tees):
3-4 lần vào mùa xuân: 50g/m2 (5kg/100m2)
Mùa hè bón 25g/m2 (2.5kg/100m2)

Cỏ đới nóng (Greens và Tees):
50g/m2 (5kg/100m2), cách 30-45 ngày
Hoặc bón theo trọng lượng clipping (cỏ đã cắt được) 


File Download

MSDS Label

 

Sustane + UMAXX 7-2-20 Fairway-Cơ bản là hữu cơ tự

 

Dùng cho Green và Fairway

Các hạt chứa dinh dưỡng đều trong mỗi hạt, đặc biệt lý tưởng cho cỏ Paspalum, với 50% N ở dạng dung dịch có sẵn cho cỏ hấp thụ + 50% N hữu cơ tan chậm và ổn định duy trì sinh trưởng cho cỏ mà không làm cỏ mọc không đều. Công thức K cao cho cỏ khả năng kháng bệnh và mật độ đi lại cao.

Phân tích thành phần hàm lượng
Tổng N ……………….................... 7.0%
    trong đó N không hòa tan trong nước (WIN): 1.0%
N hòa tan – tan chậm trong nước: 3.4%
P2O5 .................................……..… 2.0%
K2O .....................……………….... 20.0%
Ca ………………....................…… 2.0%
S ...................……………………… 8.5%
Fe ...................……………………. 2.0%
Mg .....................………………….. 0.5%


Tỷ lệ bón đề xuất:
35g/m2 (3.5kg/100m2)


File Download

MSDS Label

 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2021, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối