English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
Phân bón dạng hạt  |  Gói vi lượng  |  Phân bón hữu cơ  |  Phân bón có thể phun tưới  |  Canxi cải tạo đất  |  Kali cải tạo đất  | 

Phân bón dạng hạt

 
Dùng cho Greens (SGN90) – Các chất dinh dưỡng phân bổ đều trong các hạt với N tan chậm từ Methylene Urea (MU)
  1. Turf King 18-3-18 GG, 80%MU, 1.0Fe, 0.6Mg, 0.6Mn
  2. Turf King 15-0-30 GG, 50%MU, 1.0Fe, 1.0Mg, 1.0Mn


Dùng cho Fairway (SGN190) Với N tan chậm từ Methylene Urea (MU) & K tan chậm từ EXPO

  1. Turf King 20-3-20 FG, 50%MU, 0.8Fe, 0.5Mg, 0.5Mn (các chất dinh dưỡng phân bổ đều trong các hạt)
  2. Turf King 14-2-28 hàm lượng K cao FG, 40%MU, 0.8Fe, 0.5Mg, 0.5Mn (các chất dinh dưỡng phân bổ đều trong các hạt)
  3. Turf King 14-2-22 Paspalum Special FG, 71%MU, 56% K tan chậm từ EXPO 1.0 Fe, 1.0Mn, 0.5Mg, 0.3Zn (hai loại hạt trộn đều)

 

Sulfate of Potash (SOP) -- 0-0-49 -- Có cả cho Green & Fairway 


Có thể sản xuất một số công thức theo đơn đặt hàng


 

Gói vi lượng

 

Turf King Microplex -- Gói vi lượng dạng hạt -- Có cả cho Green & Fairway

Turf King Microplex được thiết kế để cung cấp gói dinh dưỡng vi lượng hoàn hảo cho cỏ, tăng cường khả năng chuyển hóa dinh dưỡng của cỏ, cũng như màu sắc và sức khỏe nói chung, giúp bổ sung những thiếu hụt trong đất

20%       Iron (Fe)                    
8%         Manganese (Mn)            
5%         Magnesium (Mg)            
2%         Zinc (Zn)                     
1%         Copper (Cu)                
(MicroPlex không chứa N-P-K)

 

Sulfate of Potash Magnesia (SulPoMag) -- 0-0-22 -- 11% Mg, 11% S

 

K-Cal 0-0-22, 16% Ca, 7% S, 3% Mg


Có thể sản xuất một số công thức theo đơn đặt hàng


 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2022, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối