English 中文(繁體) 中文(简体)

 
 
 
 
 
Phân bón dạng hạt  |  Gói vi lượng  |  Phân bón hữu cơ  |  Phân bón có thể phun tưới  |  Canxi cải tạo đất  |  Kali cải tạo đất  | 

Canxi cải tạo đất

 

Tất cả đều có dạng hạt dùng cho greens (SGN90) và fairways (SGN190) 

1. Dolomite Lime tăng độ pH cho đất, cung cấp Ca & Mg
    20-22% Ca, 10-12% Mg, as Ca & Mg Carbonates

2. Calcitic Lime tăng độ pH, cung cấp Ca
    35-38% Ca, trong CaCO3, < 2% Mg

3. Gypsum cung cấp Ca, giảm lượng muối trong đấtl
    21-23% Ca, trong CaSO4


 

Kali cải tạo đất

Tất cả đều có dạng hạt dùng cho greens (SGN90) và fairways (SGN190) 

1.  Sulfate of Potash (SOP) 
     0-0-49

2.  Sulfate of Potash Magnesia (SulPoMag)
     0-0-22, 11% Mg, 11% S

3.  K-Cal 0-0-22, 16% Ca, 7% S, 3% Mg 


 

 
 
 
  Nội dung được biên soạn năm 2019, bởi Witgang Far East Ltd. Tất cả quyền lợi được đảm bảo. Từ chối